Välkommen tillbaka

Sahlén&Co finns inte mer. Company försvann redan för många år sedan då jag valde att bli ensam reklamkonsult.
Nya tider kräver nya tag och grepp, vilket jag nu tar i det nya bolaget SahlénReklam/Runt Vättern.

Hemsidor i WordPress, trycksaksoriginal, foto och inte minst tidningsproduktion i form av utgivning av turisttidningen Runt Vättern står högst på agendan för en mångsysslare som jag.

Därtill är jag inte främmande för lite mer handfasta uppdrag i form av båtreparationer, svetsning mm.

Välkommen att höra av dig.

Stefan Sahlén

OBS! Nytt telefonnummer: 0727-39 83 99

E-post som tidigare: stefan@sahlenreklam.se

Postadress: Vipvägen 1, 592 42 Vadstena

Besöksadress: Birgittas väg 4 (Alla Format)

Kommentera